Animasjon


Animasjon
 
I animasjon får elevane moglegheit til å lage eigne filmar ved hjelp av "stop motion". Her vil elevane få ta del i heile prosessen, frå idemyldringa til produksjon.
 
Ein får moglegheit til å utvikle eget billedspråk gjennom arbeid med formgiving i ulike materiale; deriblant trearbeid, bygging av miljø i gips, plastelina, lego og andre egna element i skaparprosessen. Det vil også være fokus på ulike dybdeperspektiv, med overlapping, forminsking, lys og skygge.
 
Animasjonsfaget  passer svært godt fra 8-års alderen og oppover.


Påmelding

Vestnes Kulturskule

 
 

Abonner på nytt

Om du skriver inn e-adressa di her, får du alt nytt frå oss og som e-post! Like enkelt å melde seg på - som av!.