Fordjuping Dans


Fordjupning i dans er eit talentutviklingsprogram ein kan søkje om i tillegg til den vanlege undervisninga.
Frå 2018 er programmet ope for elevar frå 3. årssteg og eldre.
 
Det vil bli gjennomført audition i veke 24/25.
 
Det er eit tillegg i pris på 1050,- kroner pr skuleår for å ha ein fordjupingsplass.
I tillegg krevst det at ein deltek i to ulike disiplinar frå før.
- det siste kan det gjerast unntak for hos dei yngre elevane.


Påmelding

Vestnes Kulturskule

 
 

Abonner på nytt

Om du skriver inn e-adressa di her, får du alt nytt frå oss og som e-post! Like enkelt å melde seg på - som av!.