Cheerjazz/Sharks


Cheerjazz

Vestnes kulturskule har sin eigen cheerleadinggruppe kalla "Sharks". Cheerleading består av mange elementer, deriblant stunts, pyramider, kast, turn, dans, hopp og rop. Alle disse elementene brukes ikke i alle show, men er obligatoriske i cheerkonkurranser.  Det brukes mye turn i cheerleading, både som flyerelementer i kast, og vanlige turnserier på bakken. Dans brukes også, og det finnes en egen cheerdance kategori, hvor man lager en hel rutine med forskjellige dansestiler (freestyle, hip hop, jazz) uten stunt og turn, men i cheerkategorien brukes også korte dansesekvenser

I cheerjazz vil elevane utvikle seg med ulike fokus som er med på å styrke koordinasjon og muskulatur. Dei ulike timane vil ha forskjellige fokus, mellom anna løft, tlying, styrke, stunt koreografi og gym.

Dette er eit fag for gutar og jenter i alder frå 6 klasse og oppover.

.
 Påmelding

Vestnes Kulturskule

 
 

Abonner på nytt

Om du skriver inn e-adressa di her, får du alt nytt frå oss og som e-post! Like enkelt å melde seg på - som av!.