MEDLEMMAR I SAMARBEIDSUTVALET

Utvalet møtast med jamne mellomrom, og skal arbeide til det beste for skulen og elevane.
Om de har saker de ynskjer å ta opp som gjeld kulturskulen, kan de ta kontakt med ein av medlemmane

Foreldrerepresentant:

Siv Fiksdalstrand Vik
Åse Vollan

Tilsetterepresentant:
Trond Salthammer

Representantar frå kommunestyret:

Skafti Ingi Helgason
Mari Karadash (vara)

Representantar frå frivillig kulturliv:
Øyvind Frøstand
Randi Bergundhaugen (vara)

Administrasjonen:

Hege Haugen og Skjalg Fladset-Skrove

 

Vestnes Kulturskule

 
 

Abonner på nytt

Om du skriver inn e-adressa di her, får du alt nytt frå oss og som e-post! Like enkelt å melde seg på - som av!.